Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi

AYBÜ TTO Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin bir iştirakidir. Ülkemizin Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak için Buradayız.

AYBU TTO

Proje Yönetim & Geliştirme Ofisi

Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde veya Üniversite-Sanayi işbirliği içinde geliştirilen projelerin yürütülmesini ve projelerin çeşitli açılardan etkin ve kaliteli yürütülmesi için gerekli ve yeterli koşulları temin eder.

Proje Hibe Destek Ofisi

Proje Hibe Destek Ofisi, çeşitli hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine yardımcı olur.

Eğitim ve Farkındalık Ofisi

AYBU TTO, teknoloji odaklı çalışmalar ve süreçleri hakkında akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, proje sahipleri ve ilgili diğer paydaşlara gerekli eğitimleri verir. Teknoloji Transfer Ofisi’nin faaliyet alanlarının, hizmetlerinin ve verdiği desteklerin bilinirliğini sağlar.

Proje Yönetim & Geliştirme Ofisi

Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde veya Üniversite-Sanayi işbirliği içinde geliştirilen projelerin yürütülmesini ve projelerin çeşitli açılardan etkin ve kaliteli yürütülmesi için gerekli ve yeterli koşulları temin eder.

Proje Hibe Destek Ofisi

Proje Hibe Destek Ofisi, çeşitli hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine yardımcı olur.

Eğitim ve Farkındalık Ofisi

AYBU TTO, teknoloji odaklı çalışmalar ve süreçleri hakkında akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, proje sahipleri ve ilgili diğer paydaşlara gerekli eğitimleri verir. Teknoloji Transfer Ofisi’nin faaliyet alanlarının, hizmetlerinin ve verdiği desteklerin bilinirliğini sağlar.

Girişimcilik & Şirketleşme Ofisi

Temel amacımız yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak var olan proje fikirlerini şirket kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermektir.

Fikri Sınai Haklar Ofisi

Fikri Sınai Haklar Ofisi, fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması konularında paydaşlarımız olan akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve sektör firmalarına destek olmakla birlikte haklarının yönetimini sağlar.

AYBÜ TTO

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AYBU TTO) olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlere, öğrencilere, araştırmacılara ve kamu kurumlarıyla özel sektör firmalarına hizmet vermekteyiz.

Girişimcilik & Şirketleşme Ofisi

Temel amacımız yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak var olan proje fikirlerini şirket kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermektir.

Fikri Sınai Haklar Ofisi

Fikri Sınai Haklar Ofisi, fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması konularında paydaşlarımız olan akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve sektör firmalarına destek olmakla birlikte haklarının yönetimini sağlar.

AYBÜ TTO

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AYBU TTO) olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlere, öğrencilere, araştırmacılara ve kamu kurumlarıyla özel sektör firmalarına hizmet vermekteyiz.

AYBÜ TTO 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bütünleşik bir yaklaşımla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenlerine-araştırmacılarına, öğrencilere ve sektör firmalarına hizmet vermektedir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının; ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttıracak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi, ana amacımızdır.

 • İŞ MODELLEMESİ EĞİTİMİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI 98% 98%
 • FİNANSMAN YÖNETİMİ VE GELİR MODELİ OLUŞTURMA EĞİTİMLERİ 98% 98%
 • PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI 97% 97%
 • PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI 100% 100%

Neler Yapıyoruz ?

Koruma

 • Patentlenebilirlik Değerlendirmesi
 • Ticarileştirilebilirlik Değerlendirmesi
 • Patent Veritabanlarında Ön Araştırması
 • Patent Başvuru Sürecinin Koordinasyonu

Tam Hedef

 • Hem Genel hem de İhtiyaca Yönelik Eğitimler
 • Danışmanlık ve Mentorluk Hizmeti
 • Yatırımcı Buluşmaları
 • Ticarileştirme Desteği

Yönetişim

 • Proje Havuzu Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üniversite-Sanayi İş Birliği Yönetimi
 • Fikri Hak Yönetimi
 • Mali Alt Yapı Yönetimi

Proje fikrinizi paylaşın,uygun fonlara erişim konusunda size destek olalım

Bir Proje Fikriniz mi var?

Proje fikrinizi paylaşın, uygun fonlara erişim konusunda size destek olalım! Sizlere özel sunduğumuz imkanlar sayesinde projeniz gerçekleşin. Hafta içi telefon numaramızdan; istediğiniz zaman ise mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Proje fikirleriniz sizin onayınız dışında üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Sizleri Ofisimize Bekliyoruz; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlük Binası 7. Kat, Ayvalı Mahallesi, Gazze Cad. No:7
Keçiören/Ankara

Lütfen Gelmeden Önce Randevu Alınız.

Ofisimize Ulaşım;