Girişimcilik & Şirketleşme Ofisi

Girişimcilik & Şirketleşme Ofisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde veya dışarısında yer alan ve “Teknoloji Tabanlı Yenilikçi İş Fikri” olan her bireye, İş Fikri’nin ticari bir ürüne dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu alanlarda destek olmak amacıyla kurulmuştur.

 

 

Girişimcilik  & Şirketleşme Ofisi İle Görüşmek İçin Cinnah Yerleşkemizdeki Ofisimize Bekleriz

Girişimcilik & Şirketleşme Ofisi

Temel amacımız yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak var olan proje fikirlerini şirket kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermektir. Aynı zamanda modülümüz bilginin ürüne dönüşmesi için akademisyen, üniversite öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin girişimcilik ruhu ile şirketleşmesi ve oluşan şirketleri desteklemeyi hedefler. Böylece üniversitemiz ve bölgemizde girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini amaçlar. TTO’dan faydalanan girişimcilere;

 •         İş modeli geliştirme,
 •         İş fikrinin pazarlanması ve satışı,
 •         Network oluşturma ve teknik süreçlerde hizmet sunulması
 •         Benzer ya da yakın alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin iş birliklerinin sağlanması,
 •         Girişimcilerin doğru yatırımcı ile sermaye bulmasına yardımcı olma,
 •         Akademisyen desteği
 •         Şirket kurma konusunda gerekli materyal ve eğitimlerin sağlanması,
 •         Girişimcilerin faydalanabileceği fon olanakları hakkında bilgilendirme

gibi danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Neler Yapıyoruz

Z

Farkındalık Oluşturuyoruz

Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki farkındalığını arttırmak.

Z

İşbirlikleri Oluşturuyoruz

Girişimciliği teşvik etmek ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlıkları, araştırmacılarımıza sunmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak.

Z

Fon Tedariki

Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek ve fonlardan yararlanan akademisyen ve araştırmacı sayısını ve fon sayısını arttırmak.

Z

Ticarileşmeyi Sağlıyoruz

Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalar sonrasında çıkan, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek ve teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini sağlamak.

Z

Köprü Görevi Yapıyoruz

Üniversite  Sanayi işbirliği mekanizmalarını kullanarak, sanayi ile birlikte çalışılmasını ve sanayiye uygulanma potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesinde köprü görevi üstlenmek.

Z

Girişimciliği Artırıyoruz

Öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları girişimcilik konusunda desteklemek ve onlara bu konuda gerekli ortamı sağlamak.

Ofisimiz;

Akademisyenlere;

 • Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri,
 • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri,
 • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
 • Sanayi ile ortak proje geliştirmeye yönelik hizmetler,

Sanayicilere;

 • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
 • Teknik problemlerin çözümüne yönelik hizmetler,

Yatırımcılara;

 • Yeni Fikirler havuzu,
 • Yatırım yapabilecekleri Start-up şirketler veritabanı sunmaktadır.

   

Çözüm Yaklaşımımız

 • PROJELERİ DEĞERLENDİRME HIZIMIZ 95% 95%
 • PROJE SİSTEMLERİNİN HAYATA GEÇİRME HIZIMIZ 90% 90%
 • İŞ BİRLİĞİ VE PAYDAŞ BULUŞTURMA HIZIMIZ 90% 90%
 • ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞMA HIZIMIZ 100% 100%

Bir Proje Fikriniz mi var?

Proje fikrinizi paylaşın, uygun fonlara erişim konusunda size destek olalım! Sizlere özel sunduğumuz imkanlar sayesinde projeniz gerçekleşin. Hafta içi telefon numaramızdan; istediğiniz zaman ise mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Proje fikirleriniz sizin onayınız dışında üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Sizleri Ofisimize Bekliyoruz; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlük Binası 7. Kat, Ayvalı Mahallesi, Gazze Cad. No:7
Keçiören/Ankara

Lütfen Gelmeden Önce Randevu Alınız.

Ofisimize Ulaşım;